Portfolio

“Fil-proċess tal-induratura m’hemmx wisq differenza bejn l-imgħoddi u l-preżent. Il-metodu tal-lum huwa simili bħal ta’ dari. Din hija sena antika li ma żviluppatx ħafna maż-żminijiet. It-teknika użata baqgħet l-istess”.

Ix-xogħlijiet ta’ John Pace jinkludu xogħol ta’ nduratura u rħamar fuq ġewwa fi knejjes u kappelli, kif ukoll xogħol ta’ restawr fl-induratura u xogħol ta’ vvinar tal-injam fuq għamara fi djar privati, swali, ambaxxati u postijiet pubbliċi oħra.

Il-portfolju tiegħu jinkludi wkoll xogħol ta’ nduratura u rħamar fuq barra, bħal armar u dekorazzjonijiet tal-festi (kolonni, pedestalli, statwi, pavaljuni, planċieri u disinji ta’ armi) u nduratura fuq monumenti u statwi tal-bronż.

John Pace jagħmel ukoll induratura fuq il-ħġieġ (fuq diversi tabelli ta’ ħwienet), induratura ta’ ismijiet għal dgħajjes u jottijiet, kif ukoll arloġġi ta’ Malta.

Tista’ tara l-paġna Gallery għal ritratti ta’ wħud mix-xogħlijiet tiegħu.

————
The works of John Pace include gilding and marbling indoor works in churches and chapels, as well as gilding restoration works and graining on furniture for private houses, halls, embassies and other public places.

His portfolio includes as well gilding and marbling outdoor works, such as feasts’ decorations (columns, pedestals, statues, valances, band stands and designs of coat of arms) and gilding on monuments and bronze statues.

You can visit the Gallery page for photos of some of his works.