Gallery

“Gilding involves a rather quiet atmosphere, great patience, imagination and creativity.”

Xogħlijiet oħra | More works

Il-proġett Mare Nostrum (Mare Nostrum Project) – 2012

Il-Ġimgħa Maltija fi Brussell (Malta Week) – 2010

Il-Koppla ta’ Ħal Luqa (Ħal Luqa Parish Dome) – 2010

L-istatwa tal-Kunċizzjoni, Pjazza Gavino Gulia, Bormla (outdoor statue in Bormla) – 2005