MERĦBA BIK
Welcome

John Pace, induratur professjonali b’aktar minn 40 sena esperjenza u taħriġ fix-xogħol tal-induratura, ir-restawr, l-irħamar u d-disinn.

Ix-xogħlijiet tiegħu jinkludu l-induratura bil-murdent (fuq statwi, fil-knejjes u fuq id-dekorazzjonijiet tal-festi) u bl-ilma (fuq arloġġi ta’ Malta u għamara), restawr, induratura fuq il-ħġieġ (verre églomisé), irħamar, irħamar fil-ġibs (scagliola), u imitazzjoni ta’ vvinar tal-injam.

Grazzi li dħalt fis-sit tiegħi.

————
John Pace is a gilder by profession with more than 40 years of experience and training in gilding, restoration, marbling and design artworks.

His works include oil gilding (on statues, in churches and on traditional Maltese feasts’ decorations) and water gilding (on Maltese clocks and furniture), restoration, gilding on glass (verre églomisé), marbling, scagliola and wood graining imitation.

Thanks for visiting my website.

Comments Off on